Titkos magyar-izraeli megállapodás < ÉBREDJ MAGYAR !!!

  Több éve lehet is már, hogy ezt olvastam a neten, de most megint előkerült ez a cikk. 
Újra olvastam, és megrökönyödve állapítottam meg, hogy aktuálisabb, mint valaha volt.
Az óta sokkal többet tudunk a világról, és sokkal többet tudunk az Európai Unióról is. 
A mai, tágabb tudásunk, ha már meg lett volna három éve is, még nagyobb felháborodást váltott volna ki a cikk.
Mit tudunk ma már az EU mőködéséről? Tudjuk, hogy vannak szigorú szabályok, tudjuk, hogy a tagállamoknak ezeket be kell tartania, és tudjuk, hogy ezek betartását, és betarttatását az EU szervei ellenőrzik.
Azt is tudjuk, hogy komoly bírságokat, büntetéseket szabnak ki a tagállamokra, a vétségért.
Az EU szigorú előírásai védik a fogyasztóvédelmi jogokat, ezek megsértése, adott esetben, viszont sérti a jogszerően eljáró termelők érdekeit.
A kereskedelmi jogok, és fogyasztóvédelmi jogok egyik fontos részterülete az eredetigazolás, azaz az EU területén csak olyan
áru értékesíthető, amelyről lehet tudni, hogy hol termelték, gyártották. Az EU-n kívül termelt, gyártott áruk átcímkézése egyértelmően, vitán felül sérti az EU szabályokat.
Amennyiben ezért Magyarország büntetést lesz kénytelen fizetni – súlyos euró százezreket – akkor azt végeredményben a magyar adófizetők fogják kifizetni.
Ez nem irreális, alaptalan feltételezés, mert – mondjuk – egy francia gazda érdekeit keményen sértheti ez a magatartás, amiért társaival együtt eljárást kezdeményezhet.
A lehetőség fennáll tehát, hogy erre sor is kerülhet.
A magyar adófizetők fizethetnek az izraeli silány paprika miatt és helyett!
Emlékszünk még a paprika-botrányra?
Akkor elsumákolták, hogy milyen paprikáról van szó.
Előbb-utóbb minden kiderül!
Itt vannak az összefüggések.
Miért nem ülnek börtönben a paprika-botrány „hősei”? Tán nem azért, mert összefüggés van köztük, és az alábbi
cikkben írtak valóságával?
Ki hatalmazta fel ezeket a bőnözőket, hogy a magyar nemzet érdekeit sértő nemzetközi egyezményt kössenek? (Mert ez nem megállapodás, ez nemzetközi egyezmény!)
Nemzetközi egyezmény, amit ratifikálni kötelező. És a belföldi
jogszabályok között ki kell hirdetni!
Milyen jogon fogják esetleg kényszeríteni a magyar adófizetőket, hogy a büntetést „összedobják”?
Mikor látja be a Köztársasági Elnök Úr, hogy a magyar állam demokratikus mőködését nem veszélyeztető, hanem megakadályozó bőnözők miatt nincs demokratikus magyar állam?
Mikor fogja e fenti belátás alapján teljesíteni az alkotmányos kötelességét, és kezdeményezni a parlament feloszlatását?
Itt lenne az ideje elkezdeni összeírni a listát, hogy kiket szükséges majd elszámoltatni a viselt dolgaikról! Ne feledjük a fenti neveket!
E gondolatokra emlékezve olvassák el ezt a többéves cikket!
Íme:
Titkos magyar- izraeli államközi megállapodás – 2004.04.14
Mindenki ott volt, aki számított 2004 áprilisában Magyarországon járt Mose Kacav izraeli államfő. Az ok látszólag egy szokványos baráti látogatás volt. Ehhez képest zárt körben egy olyan államközi megállapodás köttetett, melynek egyes pontjai különkülön is felérnek egy hazaárulással.
Ha ennek az aláírásán csak a balliberális elit képviseltette volna magát, egyáltalán nem csodálkoznék rajta, hiszen ismerjük őket.
Sajnos azonban jelen volt az akkori parlamenti pártok teljes spektruma, a magyar kormány, és az akkori magyar államfő, Mádl Ferenc is.
2004. április 14-én, egy szerdai nap késő estéjén, Izrael magyarországi nagykövete
fogadást adott, ahol összegyűlt a megállapodást aláíró magyar politikai elit.
Az egyezmény részben a már említett EU-Izraeli akcióterv alapján került megfogalmazásra, és 2004. május 1-én lépett életbe.
A magyar felek ezzel az aláírással tulajdonképpen ratifikálták az EU-s országokban sem szellőztetett kerettervet.
Korunk jellemzője az a kényszer, amibe a nemzetközi elvárásoknak megfelelni akarás beleviszi egy magát függetlennek nevező ország politikusait egy olyan dokumentum aláírásába, mely ellenkezik a józanésszel, és hátrányára, sőt kárára van a választóknak és az országnak.
A “nemzetközi elvárások” ebben a kontextusban az USA, Izrael, a nemzetközi és magyarországi zsidó szervezetek, de elsősorban az általuk kézben tartott média elvárásait jelenti.
Ez egy olyan kényszer, amiből egy pártos demokrácia sosem fog tudni kiszabadulni, és nem csak a hazai viszonyokat jellemzi.
Nem az én feladatom persze megítélni, hogy mennyire érezték az itt ismertetett dokumentum aláírását politikai kényszernek a jelenlévők.
Egy biztos.
Mindenki ott volt, aki számított.
Az itt ismertetésre kerülő anyag az EU és Izrael között létrejött “akcióterv”-nek nevezett megállapodás része.
A különös az, hogy a hazai sajtó nem számolt be sem az EU-Izraeli akciótervről, sem pedig erről a megállapodásról.
Az EU-s média is többnyire kerülte, mint macska a boxer kutya udvarát.
Az eredeti EU-Izraeli akcióterv anyaga itt olvasható.
A dokumentum aláírásán részt vettek:pénz.jpg
Mose Kacav, Izrael akkori államfője,
Mádl Ferenc, Magyarország Köztársasági Elnöke,
Medgyessy Péter, akkori miniszterelnök,
Kovács László az MSZP részéről,
Hiller István az MSZP részéről,
Dávid Ibolya az MDF részéről,
Herényi Károly az MDF részéről,
Orbán Viktor a Fidesz MPP részéről,
Áder János a Fidesz MPP részéről,
Pokorni Zoltán a Fidesz MPP részéről, valamint a
Magyarországi Zsidó Hitközségek vezetői.
Ezen kívül két fő az SZDSZ részéről. A nevek véletlenül kimaradtak a jegyzetemből, de mint a többi párt esetében, itt is a legfelsőbb vezetők lehettek jelen, tehát valószínűsíthető a személyek Kuncze Gábor, mint pártelnök, és Pető Iván, mint az SZDSZ országos tanácsának elnöke.
A dokumentum:
A dokumentum 8 pontból állt, melyek a következők voltak:
1, Magyarország befogadó célország.
Abban az esetben, ha Izraelt külső agresszió érné, mely veszélyezteti az ott élő
zsidók életét, Magyarország 500.000 zsidó befogadását vállalja, állampolgári jogokat
adva a befogadottaknak. Hasonló megállapodások értelmében Németország további
félmillió, Lengyelország pedig 100.000 Izraeli állampolgár befogadására tett ígéretet
az ott elhangzottak szerint. Megjegyzem, ezzel szemben Németország a zsidók
bevándorlásának korlátozásáról döntött 2006 júliusában.
Kiegészítés 2007.10.16-án:
A ránk vonatkozó szám valószínőleg nem 500, hanem 550 ezer. A Magyar Fórum
1998. december 17-i számában az izraeli „A Hét Tükre” nevő újságból idézett egy
közleményt, miszerint “a jövőben Magyarország állampolgárainak száma 550 ezer
izraelivel gyarapodhat”. Ez különben azért is meglepő, mert az Új Magyarország
(1991.09.24) amikor Göncz Árpád Tel Aviv-ban, járt 1991 nyarán, még arról
tudósított, hogy csak „negyedmillió magyar ajkú közösség” volt Izraelben!
Kiegészítés 2007.10.16-án:
Több mint egymillió izraeli lehet EU- állampolgár (Egy 2004.03.12-i hír:)
Az Európai Unió május elsejei kibővítésével kereken 1,1 millió izraeli számára nyílik
lehetőség arra, hogy európai uniós állampolgárságot szerezzen. Erről a Háárec című
izraeli lap számolt be, utalva arra, hogy a lehetőséget az unió kibővítése hordozza
magában. Olyan, a belépés előtt álló országok, mint Lengyelország és Magyarország
ugyanis nagyszámú zsidó állampolgárral rendelkeztek, akik vagy a holokauszt előtt
vagy később a sztálini idők antiszemitizmusa miatt menekültek Izraelbe. Az Európai
Unió Izraelben akkreditált nagykövete, Giancarlo Chevallard tel-avivi
sajtóértekezletén utalt arra: az EU 25 tagúra történő kibővítésével az izraeli zsidók
egyötöde szerezhet jogot arra, hogy egyik vagy másik EU-tag állampolgárságáért
folyamodjon. Az uniós törvények ugyanis kimondják: mindazok, akik bármelyik
tagállamban születtek – valamint gyermekeik és unokáik – jogosultak arra, hogy
állampolgárságot szerezzenek. Az izraeliek hat százaléka már élt ezzel a joggal,
mert olyan országból származnak, amely az unió tagállama, például Németország,
Franciaország, Olaszország vagy Ausztria. Egy közelmúltban végzett felmérés
szerint a megkérdezett izraeliek 60 százaléka támogatja az uniós állampolgárságot,
további 25 százalék gondolkodik azon. Mindazonáltal a megkérdezettek 75
százaléka nem helyesli az EU közel-keleti politikáját. Azt vallják ugyanis, hogy az EU
előnyben részesíti a palesztin álláspontot. (MTI/APA)
Kiegészítés: 2007.09.15-én
Frattini is megmondta, hogy Magyarországnak égetően szüksége lesz a
bevándorlókra.
2, Izraeli áruk európai terjesztése.
El sem tudom képzelni, hogy ez a pont miről szólhat, hiszen az Izrael és
Magyarország közötti kereskedelmet az 1998 és 2004. május 1. között érvényes
szabadkereskedelmi megállapodás szabályozta, amely az ipari termékek esetén
vámmenetes ki- és behozatalt biztosított. 2004. május 1.-vel pedig életbe lépett az
EU-Izrael közötti szabadkereskedelmi egyezmény, tehát Izrael bárkivel kereskedhet
az EU-ban, ha legálisan akarja ezt megtenni. Csak olyan cikkekről lehet szó, melyek
nem tartoznak az egyezmény hatálya alá. Ezeket átcsomagolással úgymond
„honosítani” lehet, majd úgy továbbszállítani az EU tagországaiba. A megállapodás e
része tehát, az uniós törvények valamilyen formában történő kijátszása.
3, Izraeli vállalkozások állami pénzen való támogatása.
1993-ban Izrael és Magyarország egy beruházás védelmi megállapodást kötött, mely
eredetileg 10 évre szólt, de továbbra is fenntartották. A titkos megállapodás 3. pontja
ennek a folytatása lett volna. Az izraeli beruházók kihasználták a magyar állam
kínálta vissza nem térítendő támogatásokat, majd ez év augusztusában, amikor
nyilvánvaló lett, hogy a kormány már semmilyen formában nem lesz képes támogatni
őket Magyarországon, gyorsan felmondták az 1993-ban kötött, de még mindig élő
megállapodást. A 2004-es egyezmény után nem sokkal jött létre többek között pl.
az az ismert szerződés, mely alapján egy Izraeli céget közel egymilliárd forinttal
támogat az állam. Ez egy gyémántcsiszoló üzem lett volna Salgótarjánban (Lásd ezt
a 2004-es hírt), annak az öblösüveg gyárnak a területén, mely átmeneti pénzzavarba
került. A “munkahelyteremtés” címszó alatt az izraeli befektetőnek ajándékozott
pénzösszeg 750 ember plusz a beszállítók kenyerét menthette volna meg hosszú
távra az egyébként jó piaci feltételek között mőködő St.Glass Rt. talpra állításával.
Ezzel szemben a gyémántcsiszoló kevesebb, mint 350 embert foglalkoztatott volna,
azt is csak az üzem teljes beindulása után. A beruházás végül sosem valósult meg.
Vajon hány hasonló ügylet bonyolódott le, hová mentek a pénzek számolatlanul?
Úgy nem mellesleg ide vág egy a Magyar Fejlesztési Bankban dolgozó ügyintézőtől
származó információ is, mely szerint a magyar állam a TB kasszából (!) izraeli kibucépítéseket
finanszíroz, melyek rossz minőségő paprikát termelnek, amit aztán a
kiváló hazaihoz keverve az EU-ban magyarként adnak el. Ezért aztán nem
támogatják a haza paprikatermesztést itthon, mert Izraelből légi úton behozva is
olcsóbb.
4, A zsidó kultúra hangsúlyos megjelenítése és propagálása a médián keresztül.
Ebben nincsen nálunk hiány. Ez is része az EU-Izraeli akcióterv néven ismert
dokumentumnak. Az ún. holokauszt-oktatás tantárgyi bevezetésének sürgetése.
5, A győlölettörvény minden áron való elfogadtatása az országgyőlésben, és
annak szigorú alkalmazása.
Azóta is próbálkoznak. 2007 márciusában a Mazsihisz még azt a bátorságot is vette,
hogy törvényjavaslatot nyújtson be! A médiának persze nem szúrt szemet, hogy mi a
fenét képzelnek magukról.
6, A nemzeti irányultságú kisebb pártok, valamint civil szervezetek mőködésének
ellenőrzése, korlátozása, és megszüntetése.
Ez a pont egyértelmő. Nem más ez, mint a megalkuvást nem ismerő, valódi nemzeti
erők, az ún. “szélsőjobb” eltaposására tett törekvés szentesítése.
7, Az izraeli politika feltétlen támogatása a magyar külpolitikában, és a nemzetközi
fórumokon.
Ez utóbbit tökéletesen lekövethetjük a magyar politikában. Az izraeli
tömeggyilkosságok ellen egy szava sincs a magyar kormánynak, sem pedig a
pártoknak. A maga is zsidó származású Eörsi Mátyás szóvivő kijelentette, hogy
“Izraelnek joga van az “önvédelemhez”, holott mindannyian jól tudjuk, hogy nem
önvédelemről van szó. Eörsi Mátyás, és Vásárhelyi Mária voltak azok, akik EU
képviselőként soha egyetlen egyszer sem emelték fel szavukat a magyar
nemzetiségő kisebbséget ért hátrányos megkülönböztetések, az ellenük elkövetett
atrocitások, valamint a szomszédos országokban tapasztalható politikusok
magyarellenes kirohanásai ügyeiben, ellenben Izraelt, foggal-körömmel védték,
amikor az Európai Unió el akarta ítélni a palesztinokkal kapcsolatos bőnös gyakorlata
miatt.
8, Harc az antiszemitizmus minden formája ellen a Berlini Deklaráció szellemében.
Ez is része az EU-Izraeli akciótervnek. Ez a pont ismét csak a véleményszabadság
korlátozása céljából került bele az egyezménybe. A fenti megállapodást a Magyar
Atlanti Tanács nevő, homályos rendeltetéső szervezet hozta össze, melynek tagsága
– hogy is mondjam – igencsak “színes”. A szervezet költségvetését pénzintézmények
dobják össze, de nem megerősített források szerint évente 4 milliárd forinttal
részesül a magyar adófizetők pénzéből is. A Magyar Atlanti Tanácsról Drábik János
több könyvében is (Uzsoracivilizáció, Világzsákutca) részletesen ír, de az interneten
is találunk róla anyagot. Egy az Új Világrendet megvalósító világhálózat magyar
tagszervezetéről van szó, mely korántsem Magyarország érdekeit veszi figyelembe,
hanem kizárólag a pénzhatalmat szolgálja ki, és egyértelmő szabadkőmőves
kapcsolatokkal rendelkezik.
***
Az egyezményről szóló információ Vida Lajos, azóta sajnos már elhunyt FKGP-s
politikustól származik, aki sajnos csak töredékesen emlékezett, dokumentumot nem
juttatott el hozzám. Ennek ellenére bízom az információ valódiságában, tekintve,
hogy az illető más esetekben is mindig megbízhatóan tájékoztatott.
Az anyag publicitása nyilvánvaló érdekeket sért, így egyértelmő volt számomra, hogy
ezzel hiába fordulnék a médiához. Úgy gondoltam azonban, hogy itt az ideje, hogy
mindenki tudjon erről. Az ügy azért kiemelten fontos, mert nem csak hogy fittyet hány
a demokrácia alapértékeire, de közvetlenül befolyásolja nemzetünk jövőbeni politikai
mozgásterét, és jövőjét, ami megengedhetetlen! Kérem, hogy ha valaki bármilyen
további információval, esetleg részletekkel, vagy akár cáfolattal rendelkezik az ügyet
illetően, írja meg nekem, akár névtelenül is.
Nibiru. 2006.08.25
A fenti anyaghoz melegen ajánlott olvasmány: Csurka István: Zsidó betelepítés
Magyarországra (2001-ben jelent meg)
vitéz Siklósi András, a Kárpáti Harsona főmunkatársa megjegyzése a cikkhez:
Persze, ez a cikk már évekkel ezelőtt föltűnt a neten, s valószínőleg igaz
is, legalábbis a zsidó betelepítés már rég elkezdődött.

Újra közreadta, és bevezető gondolatait hozzáfőzte:
DR. KOLLÁR LAJOS,
jogász,
a Kárpáti Harsona főmunkatársa

forrás: http://nemzethir.gportal.hu/

Reklámok

5 hozzászólás a következőhöz: “Titkos magyar-izraeli megállapodás < ÉBREDJ MAGYAR !!!

 1. Halálölelés

  Van-e itt, egy-két nemesnek fattya-sarja?

  Itt, ez édenkoszorúban, hol a haza?

  Van-e az emberek szívében etika?

  Az igazságnak, itt van még, az otthona?

  Vagy a megroggyant szellemakolba terelt

  nép-gondolat, csak stimulált statisztika?

  S matt agyak striguláznak, állnak vigyázban,

  egy torz-korcs, megfelelési kényszer alatt!

  Lélek-kereskedők alkuja, mulya szleng:

  Köpködnek egymásra, halálra ítéltek!

  A sír felett nevet, az oligarchia.

  Nincs és sosem volt alvilági maffia!

  Kirekesztő izmus pusmusa a kereszt,

  reszket a bűnt ölelő…

  „megdöglött a disznó”,

  -mondták egykor, – Rákosi különb volt- súgják,

  s a mennybolt leszakad, fülekben halk moraj:

  Hajrá fiúk! – a vörös túlvilág szurkol.

  Nem vágyik „aranyos szegletre” születni

  már a szellemóriások közül senki.

  Fehéröltönyös uzsorának itt a bank,

  s a helytartók asztaláról nem hull morzsa…

  törvényt írnak a Sátán napszámosai,

  épp olyan fehéret, mint a meszelt falak,

  ideig-óráig tiszták maradnak

  – a hazugok, a korok, az eszmék-… s talán

  a bűn, örök örökletes, Fattyú-sátán!

  Néhai barátok köpködnek egymásra,

  sarcból lélegzik minden Júdáséjszaka,

  nemes fattyak kései sarjai nélkül

  a megváltó csillagállást fürkésszük,

  reszket a lelkünk…

  átöleltünk Sátánfatty,

  – s ha akarod, ha nem-, magunkkal viszünk,

  szolgának, a túlvilágra,

  mert a magyar különb,

  élve, Jézus Krisztussal megy a halálba!

  Gavallér János

 2. Jézus Krisztussal megy a halálba!..”

  Hol is született Jézus Krisztus??
  Szerintem e cikk után forogna a sirjában, ha nem támadt volna fel!!

  HalleluJah

  (((((( Üdvözlöm s köszönöm, hogy ijen volumenü embert is érdekli csonkahon sorsa…
  Rövid áttekintés

  Munkahely: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Ide járt: II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

  Lakhely: Budapest ) ADMIN<<<<<<<<<<<<<< ))))))
  georggati@gmx.de
  217.255.79.107

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.